България, Общество

Борисов раздаде милиони за увеличение на заплати в министерства

70 млн. лева за заплати бяха гласувани на днешното правителствено заседание, на което бяха отпуснати и средства за редица министерства. С днешното решение нощният труд на служители на правосъдното ведомство вече ще се плаща по 1 лев, а не по 25 ст. на час, предвижда още решението, предаде репортер на БГНЕС.

Министерският съвет одобри и средства от 29 000 000 лв., които ще отидат за изплащане на допълнително възнаграждение за извънреден труд, положен от служителите на МВР, които пряко осъществяват дейности, във връзка с предотвратяване на разпространението и ограничаване на последиците от COVID-19.

По бюджета на Министерството на икономиката бяха отпуснати още 7.5 млн. лв. С тях ще могат да бъдат подпомогнати 56 дружества, изпълняващи инвестиционни проекти на обща стойност 727 млн. лв. и започнали създаването на 8380 нови работни места.

Министерството на земеделието, храните и горите получава допълнително 6.5 млн. лв. за купуване на ваксина срещу заболяването “син език”, като целта е да се ваксинират масово животни и допълнителни средства в размер до 5,1 млн. лв. по бюджета на Министерството. Това ще позволи увеличение с 30% на разходите за персонал на администрации, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от Covid-19, включително за служители на първа линия, чиито задължения включват обслужване и контрол „на терен“, с пряк контакт с други лица.

Отпускат се и 30,5 млн. лв. допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие” за 2020 г. за предоставяне на финансов ресурс на земеделските стопани, отглеждащи животни, пчели, плодове и зеленчуци, винени лозя и маслодайна роза, чрез помощ de minimis. Общият финансов ресурс по държавна помощ de minimis е в размер на 49 млн. лв. 2,5 млн. лв. от средствата са за преструктуриране на разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2020 г.

По бюджета на социалното ведомство пък се залагат 122 млн. лв., с които ще се осигурят още пари на общините, за да плащат за личните асистенти. Тези средства са от преструктуриране на вече заложени разходи, без да се посочва кои. Бяха отпуснати и допълнителни средства от 15 млн. лв., с които ще могат да бъдат увеличени основните заплати с до 30% на служителите в структурите на министерството, които са на първа линия в борбата за овладяване на пандемията от COVID-19.

Отпускат се допълнително и 708 325 лв. за обезпечаване на дейността по раздаване на продукти в учебните заведения по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“. Те са предназначени за нуждите на държавните, общински и частни училища. Средствата ще бъдат отпуснати от Държавен фонд „Земеделие“ за 2020 г. по бюджета на Министерството на образованието и науката (МОН) за 2020 г. и по този на Министерството на културата (МК) за 2020 г.

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2020 г. С тях се осигуряват средствата за увеличаване на възнагражденията на хората на „първа линия“ в борбата с епидемията в НАП и Агенция „Митници“, с цел повишаване мотивацията на служителите, имащи пряко отношение към последствията от епидемичната криза. Осигурява се и по- справедливо заплащане на служители, които са пряко ангажирани с обслужването и контрола „на терен“, както и на тези, които имат пряк контакт с други лица. Разчетите за необходимите средства са в размер на 22,4 млн. лв. и са направени при 30 % увеличение на заплатите, включително и осигурителните вноски, считано от 01.08.2020 година. Промените са в рамките на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2020 година.

В бюджета на Министерството на туризма също ще бъдат налети допълнителни средства. Те са предвидени за повишение на разходите на част от персонала в две дирекции, ангажиран с осъществяване на контрол на „терен“ с пряк контакт с други лица. Допълнителни средства за увеличение на заплатите бяха отпуснати и за Министерството на културата. Те ще отидат за определяне на нови размери на индивидуалните основни месечни заплати на служителите в Главна дирекция „Инспекторат по опазване на културното наследство“ на МК.

Със същата цел се увеличава и бюджетът на транспортното министерство. С промените се предвижда увеличаване с 30% на разходите за персонал на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, която е сред администрациите, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от Covid-19, включително за служители на първа линия, чиито задължения включват обслужване и контрол „на терен“, с пряк контакт с други лица.

С 30% се увеличават заплатите и на работещите в Дирекцията за национален строителен контрол, както и в Министерството на околната среда и водите.

Министерството на здравеопазването пък получава 10 526 600 лв. за увеличаване възнагражденията на персонала на администрации към министъра на здравеопазването, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от COVID-19 и имат пряк контакт с други лица. С друго правителствено постановление по бюджета на ведомството се одобряват допълнителни 9 600 000 лв. Средствата ще бъдат предоставени на държавни и общински болници, на болници с държавно или общинско участие в капитала за поддържане готовността на структури по инфекциозни болести за оказване на медицинска помощ при епидемично разпространение на заразни болести. При необходимост средства ще бъдат предоставяни и на други лечебни заведения – за структури по инфекциозни болести, за извършване на медицинска дейност за периода на обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка.

С приетото постановление лечебните заведения ще получат и увеличение на субсидията за извършените дейности, за да са в състояние да осигурят равнопоставен достъп до медицинска помощ.

Освен това правителството одобри проект на официално искане до Европейската комисия за получаване на финансова помощ от 1 млрд. лв. под формата на заем по Европейския инструмент за временна подкрепа, за да се смекчат рисковете от безработица заради коронавируса – SURE. С тези пари се очаква да се помогне на 250 хил. души да запазят работните си места до края на годината (по схемата 60/40) и ще се плащат обезщетения на безработни.

С днешните си решения кабинетът облекчи бюрокрацията, при която досега самоосигуряващите се пенсионери са били длъжни да подават специална декларация, и това изискване отпада./БГНЕС

DW.COM