България, Политика

Директорът на „Топлофикация София“ подаде оставка

В Надзорния съвет на „Топлофикация София“ ЕАД е постъпило искане от изпълнителния директор на дружеството инж. Кремен Георгиев за прекратяване на правомощията му. Решението му е било предмет на предварително обсъждане и на по – ранен етап с Надзорния съвет, който своевременно е предприел действия за осигуряване нормалното функциониране на дружеството, съобщиха от „Топлофикация-София”.

Инж. Кремен Георгиев благодари на ръководството и екипа на “Топлофикация София” ЕАД за гласуваното доверие и съвместната работа.

Надзорният съвет на „Топлофикация София“ ЕАД прие единодушно постъпилото заявление за освобождаване на инж. Георгиев като изпълнителен директор на дружеството и утвърди за нов изпълнителен член на Управителния съвет Александър Александров.

Той е магистър „Топлоенергетика“ от Технически университет – София, с няколко специализации в Германия, включително по Програма за обучение на висши мениджърски кадри /еквивалент на МВА/ и повече от 20 годишен опит на ръководни позиции във водещи български и международни компании. /БГНЕС

DW.COM