България, Политика

Кабинетът решава за допълнителни финанси на общините в образованието

Министрите ще проведат отново редовното си заседание от 10 часа чрез видеоконферентна връзка, предаде репортер на БГНЕС.

На него се очаква да бъде одобрен проект за допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието. Кабинетът ще реши за промени на утвърдените разходи за персонал по бюджета на Министерството на туризма за 2020 г., както и за проект на постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г.

Предстои да бъде одобрен и проект за допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност, както и проект на решение за определяне на заместник-председател на Националното бюро за правна помощ.

Министрите ще одобрят проект за изменение на решение на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието. Очаква се да бъде решено за изменение и допълнение на постановление на Министерския съвет от 2012 г. за създаване на Съвет за защита на интелектуалната собственост. /БГНЕС

DW.COM