България, Политика

НСТС обсъжда промените в социалното осигуряване

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе редовно заседание днес от 11.30 ч. в Гранитна зала в сградата на Министерския съвет.

В рамките на дневния ред ще бъдат обсъдени: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса социално осигуряване, № 054-01-73, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители; Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Методика за определяне на линията на бедност за страната, приета с Постановление № 241 на Министерския съвет; Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на линията на бедност за страната за 2021 г.; Анализ на изпълнението на Постановление № 55 на Министерския съвет от 2020 г. (мярката 60/40); Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 002-01-31. /БГНЕС

DW.COM