Силистра

Област Силистра се намира в Североизточна България. Площта й е 2845,5 кв. км. Населението й през 2017 г. е 110 562 души, от тях в трудоспособна възраст са 63 895 души.

DW.COM