София

По статистически данни към декември 2018 г. населението на София е 1 241 675 души. Тук са концентрирани 19.0% от населението и 21.7% от работната сила в страната.

Арх. Стефан Стефанов: Трябва да има обществено обсъждане по всички обществено значими въпроси

Да се правят обществени обсъждания за неща, които са значими за гражданите в района и биха довели до промяна в начина им на живот. Това поиска независимият кандидат за кмет[Още…]

София град

София е най-големият град в България и столица на страната. Градът се разпрострира на 6969,4 кв. км площ. По статистически данни към декември 2018 г. населението на София е 1[Още…]

DW.COM