Местни Избори 2019

Николай Тишев: Бургас се нуждае от мащабни инвестиции и политика за младите хора

Жизненият стандарт на бургазлии е нисък. Моите усилия ще са насочени към повишаване на доходите в общината плюс стимулиране на заетост за висококвалифицирани специалисти. Това заяви в интервю Николай Тишев, кандидат за кмет на Бургас от „БСП за България“.

Въпрос: Г-н Тишев предизборната кампания е към края си, какви са основните проблеми, които поставят бургазлии?

Николай Тишев: Проблемите на града, които хората поставят, са много, от различен характер и с различна тежест за всеки бургазлия. Все пак ще се опитам, без да ги степенувам по важност, да изведа няколко от тях:
1. Липсата на перспектива за младите хора и ниските заплати.
2. Пътната инфраструктура, особено в кварталите и селата. Например главната улица на Сарафово, което се превръща в курорт през лятото, в посока от центъра на север, е изключително амортизирана. На много места няма тротоари и автомобили, велосипедисти, пешеходци, майки с колички се движат по платното. Сами можете да си представите състоянието на другите квартали и населени места в общината.
3. Големи проблеми изпитва и местният бизнес, който трябва да дърпа икономиката на общината напред.
4. Не на последно място трябва да посоча и един възможен бъдещ такъв: Изграждането на площадка за изгаряне на битови отпадъци в Бургас.

Въпрос: Споделихте за възможно изгаряне на боклуци в Бургас, ще дадете ли повече информация по темата?

Николай Тишев: В РИОСВ – Бургас са постъпили 3 инвестиционни намерения за изграждането на инсталация за изгарянето на RDF (твърди битови отпадъци) на територията на Топлофикация Бургас. Тъй като част от решението не е в компетенциите на регионалната екоинспекция, тя прехвърля казуса към МОСВ и Изпълнителна агенция по околно среда.
След редица срещи с гражданите в кв. Лозово, кв. Долно Езерово и к-с Славейков /намиращи се най-близко до бъдещата площадка/ решихме да изпреварим събитията и започнахме подписка против горенето на боклуци в Бургас. Имам и входиран парламентарен въпрос до министър Нено Димов как смята да процедира Министерството по отношение на промяната на комплексното разрешително на Топлофикация Бургас.

Въпрос: Като водещ проблем на Бургас поставяте липсата на перспектива и ниските доходи. Имате ли решение за него?

Николай Тишев: Да, към липсата на перспектива и ниските доходи, бих добавил и “бягството” на младите от Бургас. Всъщност, нашият град не прави изключение от основните проблеми, които тревожат всички българи. Това са ниската трайна заетост, липсата на алтернатива за високообразованите хора. За 12 години в града се наляха много европейски и държавни средства. Направиха се определени неща в центъра, но основният проблем остава – жизненият стандарт не се е повишил. Напротив, 3400 души са напуснали общината за последните 8 години.
Иначе моите усилия основно ще са насочени към повишаване на доходите в общината плюс стимулиране на заетост за висококвалифицирани специалисти. Това включва и нов подход към инвеститори и работодатели на територията на община Бургас. Въобще всичко това, което в момента местната власт не прави. За да остане един млад човек в града, след като завърши образованието си, той трябва да има перспектива за професионално развитие, както и стимули да създаде семейство и да се установи трайно в Бургас.

Въпрос: От казаното до тук оставам с впечатлението, че Бургас не използва в достатъчна степен потенциала си и географското си положение, за да привлече инвеститори от голям мащаб?

Николай Тишев: Бургас е естествен коридор между Изтока и Запада. Ние имаме цялата необходима транспортна инфраструктура /летище, пристанище, магистрала, ж.п./. Това е отлична основа за развитието на града. В Бургас все още има повече хора в трудоспособна възраст в сравнение с 80 % от останалите областни центрове. Всичко гореизброено е солидна основа за мащабни инвестиции, които обаче липсват. Една от личните ми каузи е именно създаването на необходимите условия и предпоставки за привличането на такива инвестиции в града ни. Уверен съм, че с правилната общинска политика това е възможно.

Въпрос: И за финал, кое е първото нещо, което ще направите ако спечелите изборите?

Николай Тишев: Смятам, че е напълно по силите ни в рамките на следващия 4 годишен мандат да бъдат реализирани всички мерки представени във „Визия за Бургас“. Като приоритет обаче смятам, че трябва да се започне с подкрепата на младите семейства с деца и стимулите свързани с раждането на деца. Град без млади хора и деца няма бъдеще. /БГНЕС

DW.COM