Разград, Северна централна България

Разград и Разградска област

Област Разград е една от 28-те области на България. Съседни на областта са: област Силистра на североизток, област Русе на запад-северозапад, област Търговище на юг-югозапад и на изток се намира област Шумен. Площта на областта е 2401,5 кв. км. Населението ѝ през 2017 г. е 113714 души, от тях в трудоспособна възраст са 68600 души.

Областта е разположена в Дунавската хълмиста равнина (Лудогорие) и е бедна откъм водни ресурси. Единствената по-голяма река е Бели Лом.

По общини

Разград е разположен в Североизточна България, в долината на река Бели Лом, в историко-географската област Лудогорие. Площта на общината е 652,4 кв. км. Населението й през 2017 г. е 46 944 души, от тях в трудоспособна възраст са 28 400 души. Край Разград минават международният път Е-70 и жп линия, които го свързват с близките пристанищни градове Русе и Варна. В общината преобладават предприятията от сектор „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” (39%), следвани от предприятията в сектор „Транспорт, складиране и пощи” (10%) и тези в сектор „Преработваща промишленост” (7,88%). Кмет на Разград от 2015 г. е д-р Валентин Василев от ГЕРБ. Предишният кмет е  Денчо Бояджиев от БСП, управлявал от 2005 до 2015 г.

Исперих се намира в централната част на Източната Дунавска равнина. Площта на общината е 388,7 кв. км. Населението й през 2017 г. е 20602 души, от тях в трудоспособна възраст са 12644 души. Община Исперих е втората по големина община в Разградска област. Най-ранни следи от живот в землището на Исперих има от бронзовата епоха. В местността “Айорман” има останки от късноантично и средновековно селище. Град Исперих е възникнал през 1545 година на мястото на това средновековно селище. Исперих е старо селище, под името Кемаллар се споменава в турски данъчен регистър от 1573 год. От 1934 г. е преименувано на село Исперих. Кмет на Исперих е Бейсим Руфад от ДПС.

Кубрат се намира в северната част на Източната Дунавска равнина. Площта на общината е 433,6 кв. км. Населението й през 2017 г. е 16297 души, от тях в трудоспособна възраст са 9296 души. Главният поминък на населението е земеделие, скотовъдство, дърводобив, тухларство, търговия с бакалски и манифактурни стоки. Най-забележителната придобивка на Кубрат до 1940 г. са две мелници, две даракчийници и една маслобойна. През 1949 г. село Кубрат е обявено за град. Кмет на Кубрат е Алкин Неби от ДПС. /БГНЕС

DW.COM