Русе, Северна централна България

Русе и Русенска област

Област Русе е разположена в Северна България и заедно с областите Велико Търново, Габрово, Разград и Силистра попада в териториалния обхват на Северен централен район. Площта на област Русе е 2859,1 кв. км. Населението й през 2017 г. е 221 336 души, от тях в трудоспособна възраст са 132 163 души.

Сред основните конкурентни предимства на Област Русе е нейното стратегическо транспортно-географско разположение. На територията й се пресичат два от деветте европейски транспортни коридора -№7 (Дунавската водна магистрала) и №9 Сухоземен транспортен коридор, свързващ Балтийско с Егейско море). През областта преминават жп линиите Русе-Подкова (главна жп линия №4) и Русе- Каспичан (главна жп линия №9), осъществяващи връзката на българска територия между р. Дунав и Черно море (продължавайки по главна жп линия №2 до Варна), както и път I-5 (E-85) Русе-Велико Търново, път 1-2 Русе-Варна (Е-70) и път I-21 Русе – Силистра.

По общини

Русе е най-големият български град на река Дунав, най-важният транспортен, логистичен, икономически и културен център за Северна България. Градът се намира на 300 км от София и на 70 км от Букурещ. Площта му е 568,1 кв. км. Населението на община Русе през 2017 г. е 160 813 души, от тях в трудоспособна възраст са 99 070 души. Като петия по население в страната и най-голям пристанищен град по Дунавското крайбрежие в България, Русе е динамично средище на икономически живот, значим транспортен възел и оживен културен център. Държавната граница с Румъния, която дълги години играе ролята на разделителна линия, днес вече е връзка, предлагаща огромен потенциал за развитие на нови икономически партньорства, сектори и пазари.

Тук се намира първият и доскоро единствен мост между България и Румъния – Дунав мост, предназначен за сухопътен и железопътен транспорт. Пристанище Русе е най-голямото в българския участък на река Дунав. На 17 км от Русе, в близост до с. Щръклево, се намира Летище Русе – гражданско летище за вътрешен и международен транспорт, с изграден пътнически терминал. От 2015 г. то е собственост на Община Русе, а от 2016 г. притежава лиценз за летателна площадка за малки самолети.

През 2016 г. в Област Русе има 11 469 предприятия, които осигуряват работа на 69 406 души. Местоположението на Русе на брега на река Дунав, близостта до румънската столица Букурещ, участието в Стратегията на ЕС за Дунавския регион, свързваща 14 държави от басейна на река Дунав, природните дадености и културните събития са основните фактори, които гарантират конкурентни предимства за привличане на инвестиционни ресурси в Община Русе.

Област Русе е на девето място в България по преки чуждестранни инвестиции. Кмет на Русе от 2011 г. е Пламен Стоилов от ГЕРБ. От 2005 до 2011 г. кмет е Божидар Йотов от БСП.

Бяла се намира в южната част на област Русе и се състои от 11 населени места. Площта й обхваща 340,3 кв. км. Населението й през 2017 г. е 12164 души, от тях в трудоспособна възраст са 6638 души. Местоположението на общината от географска гледна точка е стратегическо и определя мястото й в националната транспортна, енергийна и съобщителна инфраструктура. Освен че е граница на две области, през нейната територия минават важни пътища и комуникационни възли – първостепенните пътни артерии за София и южната граница, железопътната линия Русе – София, магистрален оптичен кабел, международни кабелни връзки и др.

В Бяла, Русенско, се намира Беленският мост на река Янтра, който е построен през 1865 – 1867 г. и е украсен с барелефи. На него впоследствие е поставен голям паметник на строителя му Колю Фичето. В Бяла се намира и Музеят на Освободителната руско-турска война, който е открит през 1907 г. от Стоян Заимов. Кмет на общината е Димитър Славов. /БГНЕС

DW.COM