Северна централна България, Силистра

Силистра и Силистренска област

Област Силистра се намира в Североизточна България. Площта й е 2845,5 кв. км. Населението й през 2017 г. е 110 562 души, от тях в трудоспособна възраст са 63 895 души. Област Силистра се състои от 7 общини. Там се намира резерватът „Сребърна”, както и Добруджанската къща в град Алфатар, която е може би най-утвърденият туристически „етикет” на областта.

По общини

Силистра се намира в северната част Източната Дунавска равнина. Площта й е 516,8 кв. км. Населението й през 2017 г. е 46 355 души, от тях в трудоспособна възраст са 26 748 души. Силистра се модернизира и индустриализира. Превръща се в център на хранително-вкусовата промишленост, текстила, електрониката.  Тук се намира една от най-ценните в Европа късно антична гробница с уникални стенописи от ІV век.

Днес следите от древното минало са експонирани и формират Национален архитектурно–археологически резерват “Дуросторум – Дръстър – Силистра”. Кмет на Силистра е д-р Юлиян Найденов от ГЕРБ, който е кмет на града от 2011 г.

Дулово е разположено в източната част на Дунавската равнина и обхваща най-северната част от Лудогорието. Площта на общината е 566,4 кв. км. Населението й през 2017 г. е 27 506 души, от тях в трудоспособна възраст са 16 476 души. Държавно лесничейство-Дулово стопанисва 19 103 дка площ, която се простира на територията на общините Дулово и Главиница. Основният предмет на дейност е възпроизводство, отглеждане и стопанисване на горите и дивеча на територията на стопанството. Кмет на Дулово е д-р Юксел Ахмед от ДПС с мандат от 2015 г.

Тутракан се намира в северната част на Източната Дунавска равнина. Общината се състои от 15 населени места. Площта й е 446,6 кв. км. Населението на общината през 2017 г. е 13 780 души, от тях в трудоспособна възраст са 7680 души. В Тутракан се намира Мемориал Военна гробница-1916 г., Архитектурен резерват „Рибарска махала”.

В Тутракан – като утвърден център на дунавския риболов в края на XIX и началото на XX век, се намира също така и единственият в страните по поречието на Дунав етнографски музей “Дунавски риболов и лодкостроене”. В Тутракан има и Римска крепостна стена и отбранителна бойна кула на античната крепост “Трансмариска” от края на III век, намираща се в централната част на града. Кмет на общината е д-р Димитър Венков Стефанов от ГЕРБ, който е избран през 2011 г. /БГНЕС

DW.COM