Международна, Свят

Eurofound: България пише двойка на правителството си за подкрепата му в пандемията

Според ново проучване, хората са били „по-склонни да търсят подкрепа извън националните си правителства“ по време на пандемията, съобщава „Политико“.

Доверието в ЕС се е увеличило по време на пандемията от коронавирус, но същото не може да се каже за националните правителства.

В България доверието към ЕС се е повишило от април до юли от 4,0 до 4,5 по десетобалната скала. Страната ни обаче пише категорична „двойка“ на правителството по отношение на подкрепата му по време на кризата – от 3,3 през април до 2,9 през юли. Единствено в Полша доверието в правителството е по-ниско от това в България (2,6-2,4), но за сметка на това доверието й в ЕС е значително голямо (5,1-6,2).

Проучването, публикувано днес от Eurofound – агенция на ЕС, която се фокусира върху социалните политики, политиките на заетостта и работата – установява, че от април доверието в Европейския съюз се е увеличило значително и сега е по-високо от доверието в националните правителства. Проучването предполага, че има силна връзка с финансовата помощ, като се казва, че доверието “е значително по-високо сред респондентите, получили финансова подкрепа по време на пандемията, отколкото сред респондентите, чието искане за подкрепа е било отхвърлено.”

По скала от 1 до 10 средното ниво на доверие в ЕС се е повишило от 4,6 през април до 5,1 през юли, а средното ниво на доверие в националните правителства е спаднало от 4,8 на 4,6.

Най-голямо нарастване на доверието в ЕС е регистрирано в две от страните, най-силно засегнати от коронавируса; в Италия, където се е покачило от 4,1 на 5,2, и в Испания, където се е увеличило от 4,0 на 5,1. Авторите на изследването отдават това на пакета за възстановяване от коронавируса, съгласуван от лидерите на ЕС, и казват, че по време на пандемията хората на тези страни „може би са били по-склонни да търсят подкрепа извън националните си правителства“.

Има обаче значително снижение на доверието в ЕС у народите на Дания, Нидерландия и Швеция – част от така наречената пестелива четворка, застъпваща се за по-консервативен европейски отговор на пандемията.

Проучването също така показва, че въпреки че младите хора изразяват по-малко безпокойство относно финансовото си състояние, те са най-засегнати от ограниченията. Те “се чувстват по-изключени от обществото” и “все още не са се възстановили от менталните поражения, причинени от пандемията”, се казва в него.

Само в три държави се наблюдава повишаване на доверието както към националното правителство, така и към ЕС – Испания, Франция и Люксембург. В пет държави тенденцията сочи надолу и за двете институции.

Проучването е проведено във всички държави-членки на ЕС и включва 91 753 души, които са били анкетирани между април и юли. В него доверието в съответните институции е оценено от 1 – „изобщо нямат доверие“ до 10 – „пълно доверие“.

Първата част на проучването е проведена от 9 до 30 април, а втората през юни-юли. Данните показват средната стойност за респондентите в ЕС-27 при запитване: Моля, отговорете, доколко лично вие се доверявате на всяка от следните институции? (Национално правителство, Европейски съюз). /БГНЕС

DW.COM