България, Общество

Доц. Петрова: Законът трябва да пази повече диви орхидеи у нас

В България се срещат над 70 вида диворастящи орхидеи. Малко повече от половината са в Червения списък, и малко повече от половината са защитени от Закона за биоразнообразието. Има нужда още някои видове да бъдат защитени. Това каза пред БГНЕС директорът на Ботаническата градина на БАН доц. д-р Антоанета Петрова.

В света има 22-25 000 вида орхидеи, не скри специалистът и добави, че това е някъде около 7% от разнообразието на растенията в света. Доц. Петрова обясни, че орхидеите са едно от двете най-големи семейства в растителният свят. Те имат много особености в сравнение с останалите растения и това ги прави интересни както за биолозите, така за природозащитниците, тъй като много от тях са редки. „Орхидеи са първите защитени растения и в Европа – това е Венерината пантофка, която се среща и в България. Орхидеите са защитени в древна Индия още около храмовете. И в същото време са най-известни реално с красотата си, с много необичайните цветове при много видове, и това вече ги прави едни от предпочитаните растения за колекционерите“, каза доц. Петрова.

Венерина пантофка (Cypripedium calceolus). Най-едрата европейска орхидея. В България се намират най-южните находища в Европа, но популацията е много малка, известни са под 30 екземпляра. Първото защитено растение в Европа, у нас също е сред първите няколко защитени растения пред 1934 г.

Въпреки, че у нас има малко над 70 вида диворастящи орхидеи, страната ни, по думите на експерта, не е от най-богатите в Европа по наличието на тези красиви цветя. Доц. Петрова разкри, че най-богатите са Южните средиземноморски страни като Гърция, Италия, Испания, но и нашата страна е доста богата в това отношение и е непосредствено след тях. „Тук има както реликтни, т.е. древни растения, които имат широко разпространение, навлизат южни елементи от Средиземноморието, и в същото време във високите ни планини има видове, които се срещата и доста на север. От тази гледна точка съставът е разнообразен. Имаме и видове, които са разпространени на Балканите, тоест няма ги в останалата част на Европа, а основното им разпространение е на нашия полуостров“, каза доц. Петрова.

Малко повече от половината орхидеи у нас са в Червената книга, и малко повече от половината са защитени от Закона за биоразнообразието. „Определено има нужда още някои видове да бъдат защитени. Трябва да кажем, че в редица страни на Европа всички видове диворастящи орхидеи са защитени, защото те имат специфична биология и от тази гледна точка са уязвими, необходимо е местообитанията да са с добро качество, да няма резки промени в тях“, посочи Антоанета Петрова.

Безлистен епипогиум, орхидея духче (Epipogium aphyllum).Древен вид, разпространен локално в части от Европа и Азия. У нас – само в места със запазена природа и вековни гори.

Нашите орхидеи иначе са само тревисти, многогодишни растения. „Те живеят в условията на сезонен климат, затова през зимата нямат надземно развитие, а се съхраняват като подземни органи – грудки или коренища. Имаме всъщност една единствена орхидея, която е зелена и през зимата – това е един реликтен вид – древен вид, който в България се среща на няколко места в Родопите, има и едно находище в Стара планина. Има орхидеи, които голяма част от живота си изкарват под земята и такава е орхидеята „Духче“. Тя пак е древен вид, запазен на места с вековни, първични гори – буковите в района на Рилския манастира, горите в района на Триград, в района на Добростанския масив. Това е много интересен вид, който в години, в които има обилни летни валежи се развива над земята, но има години, в които цъфти и под земята и се опрашва от подземни насекоми. Така, че имаме и такава изключително интересна като биология орхидея“, разказа доц. Петрова. Тя посочи, че в Австралия има два вида орхидеи, които никога не се развиват над земята. „Докато нашата все пак в добри години се развива над земята, но има години, в които се развива и под земята“, сподели директор на Ботаническата градина на БАН.

Калописиев дланокоренник (Dactylorhiza kalopissii). Световно застрашен вид, балкански ендемит. По предложение на България е включен в Приложенията на Директивата за местообитанията и половината от популацията му следва да е в зона “Натура”.

А иначе е колекция на Ботаническата градина на БАН има орхидеи от различни краища на света. Тя наброява над 450 вида и сорта. Включва запазени от Царските ботанически години, както и около 100 образеца, дарени от Главната ботаническа градина в Москва. Попълването в последните години е и благодарение на дарени от посетители и фирми в България растения./БГНЕС

DW.COM