България, Общество

Ще има ли общински училищни автобуси, макар и пробно

Общинските съветници решават дали възпитаниците на столичните 32-ро и 18-то училище да отиват на училище с училищен автобус. Това ще се случи на поредното онлайн заседание на общинарите, първо за новата година, предаде репортер на БГНЕС.

С общинските автобуси, макар и пробно, общината ще бори трафика и мръсния въздух. Идеята е училищните автобуси да бъдат част от градския транспорт в столицата, но в рамките на един час сутрин ще се движат извън обичайните си маршрути. Целта е по-малко автомобили. В началото, учениците ще се возят безплатно. Автобусите обаче, ще пътуват само в посока към училищата. Връщането на децата не е предвидено.

По време на заседанието ще бъде подложена на гласуване Стратегия за сигурност на Столичната община за годините от 2021 до 2027 г. В нея е предвидено да се разшири сградата на Оперативния дежурен център както и до 2022 г. всички детски градини и училища да имат видеонаблюдение. Едновременно с поставянето на повече камери в учебните заведения е заложено и да продължи изграждането на видеонаблюдение в социални домове, паркове, подлези, градини и детски площадки. От документа става ясно още, че 3019 камери следят за реда в София. С 1011 пък камери се наблюдават публични площи, в това число булеварди, площади, пешеходни зони, паркове, детски площадки. От тях 42 са с възможност за разпознаване на регистрационни номера на автомобилите.

В стратегията е залегнало да продължи преструктурирането на “Общинска полиция” с оглед увеличаване на броя на полицаите, които да работят пряко по опазване на обществения ред. За реализирането на целите на стратегията се предвижда до 40 млн. лв. за целия период, което прави около 5,7 млн. лв. годишно.

Друга точка в дневния ред се отнася за изваждането на част от пътищата, за които в момента водачите трябва да имат винетка. Такъв пример са Банкя, Владая, Долни Богров, Панчарево и др.

Общинските съветници ще приемат отчета на „Топлофикация – София“ и ще се запознаят с бизнесплана на общинското дружество “Чистота Искър”, който предвижда и неговото оздравяване. Според вносителите на доклада Николай Стойнев и Стефан Марков, предприятието трябва да разшири своята дейност и да изпълни бизнесплан, който да му гарантира устойчивост и развитие през следващите пет години. Предложението за оздравяване е направено. Докладът разглежда два основни варианта за бъдещето на “Чистота Искър”, като при първия се запазва досегашният основен предмет на дейност – сметосъбиране и извозване на отпадъци. Прогнозата при този план е, че това ще доведе до затихващи функции на дружеството. Вторият вариант предвижда увеличаване на капацитета и разширяване на дейностите като почистване на реки и речни корита и отстраняване на отпадъци, и почистване на канали за отпадъчни води, разделно събиране, събиране, преработка и оползотворяване на едрогабаритни отпадъци, поддържане и рекултивация на депа, разработване на проекти в областта на екологията. Бизнеспланът предвижда още към дейностите да се добави строителство, почистване и поддържане на паркове и зелени площи, на спортни площадки, включително залесяване, озеленяване и произвеждане на компост.

Предстои да се приемат и промени в Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община заради ограниченията, които налага епидемията. Те ще позволят обсъжданията да се правят онлайн. От следващата седмица общинските съветници на Столичен общински съвет преминават към изцяло електронна среда на заседанията и в постоянните комисии. Тази седмица е последната, в която ще се правят поименни проверки и гласуване на заседанията. В първа и втора зала на СОС, където се провеждаха заседанията на комисиите вече са монтирани камери, така че и при връщане в сградата на „Московска“ 33 ще продължи излъчването на заседанията./БГНЕС

DW.COM