Страната

ПИБ продължава с плана за увеличение на капитала

Днес, 20 февруари, Комисията за финансов надзор (КФН) не издаде потвърждение на проспект за публично предлагане на акции от Първа инвестиционна банка.

Банката ще отрази направените препоръки от страна на КФН и ще внесе проспекта за одобрение в най-кратък срок.

Първа инвестиционна банка продължава да изпълнява своя план за увеличение на капитала. /БГНЕС

DW.COM