Без Филтър

Петя Белелиева: Без инфраструктура не трябва да се строи в София

Тесни улици, високи жилищни сгради, липса на тротоари и зелени площи, безразборно паркирали автомобили, мръсен въздух и безкраен брой магазини, плод на градоустройствени грешки и нерешени проблеми. Това е резултатът от безразборното строителство последните 30 години, строителство чрез нарушаване на закона и изобретателно заобикаляне на строителните правила.
Презастрояването –  чувствителната тема за столичани!
Малко софиянци знаят, че освен Закон за устройство на територията, наред с другите правила и норми, през 2007 година бе приет Закон за устройството и застрояването на Столична Община, който регулира правилата на строителството на територията ѝ. Една закъсняла, но изключително важна промяна от миналата 2018 г. ограничи височината на застрояването в ъгловите парцели, до разрешената за сградата и се надявам над бъдещите сгради да не се извисяват чудати и лишени от всякаква естетика архитектурни решения.
Всички се възхищаваме на красивите стари сгради в столицата, но колко нови сгради бихте нарекли красиви?! Малко, изключително малко, а често построените нови сгради са еднотипни и безлични и причината не е липсата на добри архитекти.
Един малък, но съществен пропуск в закона е липсата на норми, които да регламентират съгласуването на новите сгради по отношение техния цялостен облик, такъв който да се вписва в околната среда, както по отношение на архитектурен стил и елементи, така и по цвят.
И законодателната инициатива не е задължително да бъде предприета единствено и само от Камарата на архитектите, която видно до момента не се вълнува от проблема.
София е динамично развиващ се град и с популистки идеи няма как да бъдат решени сериозните проблеми с презастрояването. Независимо, че считам идеята за мораториум върху строителството за крайна, гледам на същата на решение до приемане на нов Общ устройствен план на София.
Естествено, един нов устройствен план няма как с магическа пръчка да реши натрупаните проблеми, но ще постави началото на избягване на бъдещи такива, стига да не предоставя възможност за заобикаляне на правилата.
Прост пример – с гаражите в центъра на столицата, превърнати в магазини, автомобилите автоматично отиват на улицата; ателиетата в новите блокове, които се ползват за жилищни нужди, но нямат гаражи; семействата с повече от един автомобил, но с едно паркинг място; блоковете в крайните квартали без канализация; липсата на междублоково пространство с възможност за паркиране дори за гости на живущите; както и липсата на паркинги в центъра на столицата.  Примерите са много, но решенията са сравнително прости – без изградена инфраструктура – транспортна, инженерна, канализационна и комуникационна – не трябва да се строи.
Презастрояването води до повече жители, повече автомобили, от там проблеми с почистването на града, включително до влошаване качеството на въздуха.
Мръсният въздух – всички еко – активисти се надпреварват да алармират, че се дължи на старите автомобили и задръстванията. Свикнахме да слушаме за фините прахови частици, но никой до момента не спомена, че не автомобилите са основният замърсител, а трафикът, в много случаи заради организацията на движение, необмислено ограничение на еднопосочните улици, множеството светофари, организацията на градския транспорт и липсата на паркинги.
Не се споменава количество прах от строителството, ежедневно, който допринася за мръсните улици; отоплението на въглища в крайните квартали на столицата и огромният брой автомобилите, на приходящите ежедневно, по работа или друга причина.
Крайно е да говорим за движение без автомобили. Всеки има право сам да реши с какво му е удобно да се придвижва, и подобен подход е дискриминационен. През зимния период, заради липса на снегопочистването в определени райони, автомобилът е единственото нормално средство за придвижване.
Не на последно място като проблем, свързан с презастрояването, е реституцията.  Проблем, който създава и ще продължи да създава неудобства, защото земята е възстановена в реални граници, но за същите тези земи има вече предвидени мероприятия като улици, паркове, училища, детски градини, – и общината следва да ги отчужди при високи цени. Да, с реституцията е възстановена една несправедливост спрямо хората, но всички те искат да строят, в района няма улици, и очакванията са общината да изгради такива.
При цялото ми уважение към собствеността, все пак става въпрос за земеделски земи, в които улици няма. Това, че с промяна в регулационните планове към днешна дата ситуацията е променена, то е редно да се уреди процедура по безвъзмездно дарение на част от поземлените имоти, за да му бъде изградена улица, а не да се отчуждават от имоти и да се плащат хиляди квадратни метри, но за сметка на всички софиянци.
Проблемите са много, остава надеждата, че новият устройствен план, ще прекрати порочните практики и ще съобрази всички недоразумения, за да се гарантира правилното и закономерно застрояване в града, намаляване на височината на застрояване в крайните квартали, забрана за строителство на блокове в райони с преобладаващи еднофамилни къщи, стриктно спазване на устройствения план и никакви възможности за изменението му и отклонение при проектиране, както и крайни мерки – събаряне на етажи от сгради, изградени над позволената височина и плътност и накрая, задължителен последващ контрол, с цялата сила на закона. /БГНЕС
———-
Адвокат Петя Белелиева. Анализът е написан специално за БГНЕС.

DW.COM