Международна, Свят

ЕК: Действията срещу корупцията в Полша са незадоволителни

В оценка относно корупцията по отношение на членове на парламента, съдии и прокурори, Групата на държавите на Съвета на Европа срещу корупцията (GRECO) определя, че Полша е приложила седем от 16 препоръки и само една от шест препоръки за скорошната „ad hoc“ процедура, насочена към конкретни съдебни реформи (2016-2018 г.).

Като се има предвид като цяло много ниското ниво на спазване на препоръките като „незадоволително“, от GRECO помолили шефа на полската делегация да представи доклад за напредъка в прилагането на неизпълнените препоръки най-късно до 31 декември 2020 г.

За депутатите нивото на изпълнение остава непроменено от предишен доклад от 2014 г., като са изпълнени само една от шестте препоръки. Предвид значението на тези препоръки – от осъществяване на по-прозрачни взаимодействия на парламентаристи с лобисти и други трети страни, които се стремят да повлияят на законодателния процес, до подобряване на етичните насоки относно конфликта на интереси – GRECO настоява да се предприемат по-решителни действия за справяне с тези останали препоръки след парламентарните избори през октомври тази година.

По отношение на прокурорите GRECO смята за „достойно за съжаление“, че Националната прокуратура все още само обмисля начини да създаде специално съветване по въпросите на етиката и поведението, без да се окаже в състояние да дава общи насоки относно конфликта на интереси и свързаните с тях въпроси. Както за съдиите, така и за прокурорите, по-нататъшните изменения в системата за деклариране на активи изглеждат предмет на проектозакон за прозрачност на публичната администрация, но този процес все още е на ранен етап. /БГНЕС

DW.COM